Operasjon: Bergen

Etter at Norge får en troverdig trussel mot regjeringen og nåværende statsminister, blir myndighetene tvunget til å vedta ‘Operasjon Bergen’. En siste utvei-protokoll som ble brukt for å holde landet i funksjon i kjølvannet av et angrep.

After Norway faces a credible threat to the government and the current Prime minister, the authorities are forced to adopt "Operation Bergen". A last resort protocol used to keep the country functioning in the wake of an attack.

IN STORY DEVELOPMENT